Računovodstveni servis

 

 

                  01/611-3311, 01/6152-436   knjigovodstvo@brzo.hr    07:00 - 15:30

 

Knjigovodstveni servis BRZO d.o.o, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 9 (Savica) preuzima nove klijente (firme, obrte, udruge...).

Knjigovodstvene usluge za tvrtke

– vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
– izrada popisa imovine i obveza
– sastavljanje temeljnih financijskih izvješća: bilance, računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima, bilješki uz financijska izvješća
– izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima i JOPPD
– priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
– vođenje knjige ulaznih računa
– vođenje knjiga izlaznih računa
– vođenje blagajne
– izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobit
– elektronička predaja obrazaca (E-porezna, E-fina)
– Internet bankarstvo

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

– vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
– knjige ulaznih računa
– knjige izlaznih računa
– knjige primitaka i izdataka
– ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
– izrada popisa dugotrajne imovine
– priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
– izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

Knjigovodstvene usluge za udruge i neprofitne organizacije

Poduzeća, obrti, udruge (profitne i neprofitne) - javite se i svoje poslovne knjige povjerite servisu sa 25 godine iskustva.

Diskrecija, pouzdanost, ažurnost, povoljne cijene.

Usluga dostupna u sljedećim županijama:

  • Grad Zagreb
  • Zagrebačka

Očekujemo Vas!